Bizbike

Bizbike is an adventure. Enjoy the ride! šŸš²

?
?
?
Ooh no!

Voor deze filter zijn geen openstaande vacatures gevonden
Pas je zoekcriteria aan.

Hire for attitude & train for skill.

DNA van Bizbike šŸ§¬

Enkele Facts and Figures * How happy are you working with bizbike ? Wij mogen met fierheid zeggen dat wij 7,85 / 10 scoren * Your input is heard and seen ? Maar liefst 76% antwoordt Yes op deze vraag * Ambitieus ? Wij bieden doorgroeimogelijkheden. * Thuiswerk is mogelijk bij bizbike

Bizbike Mindset

Alles valt of staat met de juiste mensen. Onze team beschikt over een aantal belangrijke waarden die we tot de Bizbike Mindset doopten.

Bizbike Mindset

Onze šŸ”medewerkers vertellen:

 • Laurence

  Key account manager

  Bij Bizbike krijg je de ruimte om zelfstandig te werken maar ons motto: 'Teamwork makes the dream work' blijft het allerbelangrijkste.

 • Pedro

  Customer service

  Het is super om te mogen werken voor Bizbike, want je maakt deel uit van een dynamisch team en je draagt bij aan een steeds evoluerend project.

 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto

Privacy beleid

1. Begrippen en Definities 
Derde: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig andere organisatie, niet zijnde de Gebruiker, noch de Verantwoordelijke, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de Verantwoordelijke gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.
Externe Dienstverleners: dienstverleners waarop Verantwoordelijke een beroep doet voor de levering van goederen en diensten. Hieronder vallen bijv. betalingsdienstaanbieders, website hosts, transportbedrijven en e-mail- of nieuwsbriefverzenders. 
Gebruiker: iedere natuurlijke persoon die op de Website Ć©Ć©n of meerdere persoonsgegevens invoert.  
Interactief gebruik: elk gebruik van de Website waarbij U actief persoonsgegevens invoert op de Website, al dan niet via een door U ingevuld elektronisch formulier. 
Niet-interactief gebruik: elk gebruik dat niet als een Interactief gebruik kan worden beschouwd. 
Privacywet (officiĆ«le benaming: ā€œAlgemene Verordening Gegevensbeschermingā€): de Wet van 5 september 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en bij uitbreiding de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming no. 2016/679 van 27 april 2016 (beter bekend als de ā€œGeneral Data Protection Regulationā€ of ā€œGDPRā€). 
Verantwoordelijke: de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals aangeduid in art. 5.   
Website: de website waarop de Gebruiker zijn of haar persoonsgegevens heeft ingegeven.   

2. Toepassingsgebied  
Elk bezoek aan en gebruik van de Website is onderworpen aan deze Privacyverklaring. Het desgevallend invoeren van persoonsgegevens op de Website houdt in dat de Gebruiker daadwerkelijk kennis heeft van de Privacyverklaring en de inhoud ervan heeft aanvaard. Deze Privacyverklaring kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Het is dan ook aanbevolen deze Privacyverklaring bij elk bezoek te consulteren. 

3. Verwerkte gegevens 
Niet-interactief gebruik
Bij een louter niet-interactief gebruik van deze website worden geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Privacywet. 

Interactief gebruik 
Bij een interactief gebruik van de website, waaronder begrepen het aanmaken van een profiel en het plaatsen van een bestelling van Producten, worden de door de Gebruiker tijdens de Registratieprocedure ingegeven persoonsgegevens verwerkt. Deze persoonsgegevens omvatten, afhankelijk van de door de Gebruiker aangewende functie op de Website:  

 • naam en voornaam;  

 • contactgegevens;  

 • betaalgegevens; 

ā€¦ 

Door Interactief gebruik te maken van de Website, verleent de Gebruiker zijn ondubbelzinnige toestemming tot verwerking van de door hem ingevoerde persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor de Gebruiker deze persoonsgegevens verstrekt heeft. In het geval deze persoonsgegevens ook voor andere dan de hiervoor bedoelde doeleinden gebruikt zullen worden, zal Bizbike ervoor zorgen dat zij hiervoor steeds een geldige verwerkingsgrond heeft.


Google analytics / cookies 
Zowel bij een Niet-interactief als Interactief gebruik van deze Website wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics, een dienst voor webanalyse aangeboden door Google Inc.. Google Analytics maakt meer bepaald gebruik van zogenaamde ā€˜cookiesā€™.  

Cookies registreren op een algemene manier gegevens die betrekking hebben op het surfgedrag van bezoekers en gebruikers op de Website (geraadpleegde pagina's, datum en tijdstip van raadpleging, gehanteerde zoekcriteria, ā€¦). Ook het IP-adres van de bezoeker wordt geregistreerd. Deze gegevens laten de website o.m. toe om de bezoeker te herkennen bij latere bezoeken, en aangepaste inhoud voor te stellen.  

De bezoeker kan het gebruik van cookies evenwel weigeren door in het configuratiemenu van zijn/haar webbrowser de instellingen voor cookies te wijzigen, met mogelijks wel een impact op bepaalde functionaliteiten van de Website. De bezoeker kan ook in het algemeen voorkomen dat Google zijn/haar gegevens (IP-adres en cookies) verzamelt en gebruikt door de browser plug-in te downloaden en te installeren.

4. Doeleinden van de verwerking 
De Verantwoordelijke verwerkt de via deze website en account ontvangen persoonsgegevens voor volgende doeleinden: 
de communicatie met de Gebruiker; 

 • het beheer van het profiel van de Gebruiker; 

 • het verwerken van bestellingen; 

 • het organiseren van de dienst na verkoop; 

 • het makkelijk toegankelijk maken van de website (middels zgn. cookies); 

communicatie voor direct marketing doeleinden (zoals mailings of berichten via sociale media zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, etc.)

5. Verantwoordelijke voor de verwerking 
De Website is eigendom van en wordt beheerd door de BVBA BIZBIKE, met maatschappelijke zetel aan de Groenedreef (KRU) 9, 9770 Kruisem, BelgiĆ« en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0556.787.819 

BVBA Bizbike is te bereiken per telefoon op het nummer (056900655), e-mail op het adres info@bizbike.be en desgevallend per gewone of aangetekende post op het adres vermeld in de voormelde alinea. 

6. Ontvangers van de gegevens  

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van verwerking, en de noodzaak daartoe, aan de volgende ontvangers worden meegedeeld; 

 • de Gebruiker en Verantwoordelijke zelf, alsook haar commerciĆ«le partners voor commerciĆ«le doeleinden, zoals mailings;  

 • de hostingproviders en de applicatie-ontwikkelingsdienstverlener of webbouwer; 

 • in geval van aankoop met online-betaling: aan de financiĆ«le instelling en betalingsdienstaanbieder waarop de Verantwoordelijke een beroep doet; 

externe Dienstverleners nodig om de bestelling te kunnen uitvoeren en afronden (vb. de betalingsdienstenaanbieders, de vervoerder, ā€¦). 

Voormelde ontvangers zullen de ontvangen persoonsgegevens uitsluitend verwerken overeenkomstig deze Privacyverklaring. Met elk van hen wordt bovendien een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

7. Bewaring van de gegevens 

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig in het kader van de verwerking ervan en rekening houdend met de voormelde doeleinden en de verwachte engagementen van de Verwerker, met inbegrip van de wettelijke verplichtingen die op haar rusten. 

8. Vertrouwelijkheid van de gegevens 
De Verwerker neemt de nodige maatregelen om de persoonlijke gegevens te beschermen tegen toegang of wijziging door onbevoegden, gebruik of bekendmaking zonder toestemming van de Gebruiker, en vernietiging of (accidenteel) verlies.  

Medewerkers van de Verwerker die toegang hebben tot persoonlijke gegevens worden verplicht het vertrouwelijke karakter ervan te respecteren.  

9. Recht van toegang, verbetering en verzet  
De Gebruiker die zich weet te identificeren heeft steeds het recht om zij/haar gegevens in te kijken, om foute en/of onvolledige gegevens te verbeteren en om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing, zonder daarvoor enige motivering te moeten geven. 
   
De Gebruiker die zich weet te identificeren kan de Verwerker ook verzoeken om, zonder kosten, al zijn/haar persoonlijke gegevens uit de database van de Verwerker te verwijderen. De Verwerker zal alles in het werk stellen om zo snel mogelijk aan dit verzoek te voldoen. 

De Gebruiker die zich te kort gedaan voelt, heet ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de controlerende instantie, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/). 

10. Sociale Plugins 
1.1 Facebook 
De Verantwoordelijke maakt op de Website gebruik van sociale plug-ins van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, V.S.A. wordt geĆ«xploiteerd ("Facebook"). De plug-ins worden met een Facebooklogo aangeduid. Als de Gebruiker de Website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, brengt de browser van de Gebruiker een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks aan de browser doorgegeven. 

Door integratie van de plug-in op de Website ontvangt Facebook de informatie dat de Gebruiker de desbetreffende pagina van heeft opgevraagd. Als de Gebruiker een Facebook-account heeft en bij Facebook is aangemeld, kan Facebook het bezoek van de Gebruiker aan de desbetreffende pagina alsook het gebruik van de plug-in op die pagina (bijv. het aanklikken van de "Vind ik leuk" knop of de ā€œDeel op Facebookā€-knop), aan Uw Facebook-account koppelen. 
  
Het doel en de omvang van de gegevensvergaring, de verdere verwerking en de aanwending van deze gegevens, alsook de desbetreffende rechten van de Gebruiker en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van zijn privĆ©sfeer, worden uitsluitend door Facebook bepaald. Eveneens is Facebook de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens. 

Als de Gebruiker niet wil dat Facebook op voornoemde wijze gegevens verzamelt, dient hij zich vĆ³Ć³r zijn bezoek aan de Website bij Facebook af te melden.    

Wil je meer weten over het privacybeleid van Jobtoolz Klik hier

Interview annuleren

Weet u zeker dat u dit interview wil annuleren?

Interview herplannen

Ben je zeker dat je dit interview wil herplannen?